De vijf voornaamste redenen achter ongevallen tussen voetgangers en heftrucks.

"In Nederland hebben we al veel positieve stappen gezet richting een veiligere werkomgeving in magazijnen. Echter, het feit blijft dat er nog steeds dagelijks ernstige ongevallen plaatsvinden, waarbij heftrucks en voetgangers betrokken zijn. In onze blog gaan we dieper in op de vijf meest voorkomende oorzaken van ongevallen tussen heftrucks en voetgangers. We delen waardevolle tips en inzichten om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Laten we samen streven naar een werkomgeving waar iedereen veilig kan werken. Lees het artikel en deel uw gedachten over dit belangrijke onderwerp.

Bijna elk bedrijf vertrouwt op interntransportmiddelen voor het efficiënt verplaatsen van goederen, vooral in de dynamische omgevingen van productie en magazijnen. Heftrucks, Stapelaars, Reachtrucks, Order Pick trucks en Palletwagens zijn enkele van de meest gebruikte interntransportmiddelen. Als werkgever dragen we een verantwoordelijkheid volgens de Arbowet om een werkomgeving te bieden die zo veilig en gezond mogelijk is voor onze medewerkers. Veiligheid staat voorop, en het waarborgen van de juiste training, procedures en voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van interntransportmiddelen is van cruciaal belang.

Oorzaken ongevallen:

Ondanks de wettelijke verplichting tot voorlichting en instructie, blijken bestuurders van intern transportmiddelen nog steeds regelmatig betrokken te zijn bij ongevallen met voetgangers in magazijnen of distributiecentra. Volgens gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn de volgende vijf oorzaken de meest voorkomende bij deze ongevallen:

  1. Onopgemerkte voetgangers: Chauffeurs hebben soms geen zicht op voetgangers.
  2. Onverwachte aanwezigheid: Voetgangers bevinden zich op plekken waar ze niet worden verwacht.
  3. Gebrekkige infrastructuur: Dit kan variëren van ontbrekende markeringen die voetgangers en intern transport scheiden tot onlogische of onoverzichtelijke lay-outs.
  4. Gebrekkig audiovisueel contact: Voetgangers horen of zien de naderende voertuigen niet, of chauffeurs merken de voetgangers niet op.
  5. Gebrek aan controle: Chauffeurs kunnen voetgangers niet ontwijken of op tijd stoppen vanwege afleiding, fysieke beperkingen, rijgedrag of een gebrek aan adequate training."

Veiligheid verbeteren

Onveilig gedrag van zowel chauffeurs als voetgangers blijkt een significante oorzaak van ongevallen te zijn. Om het aantal incidenten te verminderen, is het cruciaal om de redenen te analyseren waarom chauffeurs en voetgangers onveilig handelen. Enkele van deze redenen kunnen zijn: het gebruik van verkeerde werkmethoden, onderschatting van de gevaren, overmatige werkdruk, misleidende instructies, gebrek aan duidelijke richtlijnen, onvoldoende vaardigheden, verwarrende verkeerssituaties, onveilig gedrag en de heersende veiligheidscultuur binnen het bedrijf. Het verbeteren van de veiligheid vereist meer dan alleen het herzien van uw verkeersplan of de interne transportmiddelen.

Veiligheid moet geïntegreerd worden in de dagelijkse bedrijfscultuur. Hierbij is zowel het gedrag van individuen als de onderliggende oorzaken van dit gedrag van cruciaal belang. Alleen wanneer er een goede balans wordt gevonden tussen mens, proces, technologie en omgeving, zal dit zich weerspiegelen in de veiligheid en efficiëntie van uw magazijn, warehouse of distributiecentrum.