VA-keur

Veiligheidskeuring

Prins Maasdijk rekent het tot haar verantwoordelijkheid om haar klanten te helpen op een zo veilig mogelijke manier met de machines te werken. Hiertoe voert Prins Maasdijk veiligheidskeuringen uit.

Heftrucks en andere machines voor mobiel intern transport vallen onder de arbeidsmiddelen die periodiek gekeurd dienen te worden. De werkgever is hier verantwoordelijk voor. De wet op de arbeidsmiddelen geeft aan dat de machines periodiek door een deskundige op alle punten gekeurd dient te worden die de veiligheid van de machine beïnvloeden. Het laat in het midden wie deze deskundige is. Zolang er geen ongeluk gebeurt zal er weinig controle zijn, maar indien hier aanleiding toe is zal de arbeidsinspectie nagaan óf en door welke deskundige de machine gekeurd is.

VA-Keur

Prins Maasdijk is gespecialiseerd in het keuren van uw arbeidsmiddelen volgens de normen van de VA-keur. VA staat voor Veiligheid Arbeidsmiddelen. Veiligheid De VA-keur is per 1 januari 2016 een nieuwe veiligheidskeuring en komt voort uit de VEBIT en COM-keur. De VA-keur is een overkoepelend orgaan dat bedrijven certificeert om volgens de door hen opgestelde normen te keuren. Indien uw machine is voorzien van een VA-keurmerk wordt hiermee aangegeven dat deze door een deskundige op alle veiligheidspunten goed bevonden is.

Mogelijkheden

Informeer bij Prins Maasdijk over de mogelijkheden om uw machines te keuren en zodoende verzekerd te zijn dat U uw verantwoordelijkheden als werkgever genomen hebt.